Welkom op de site van Hendrikje.

Alter ego van Ericka Voortman, afgestudeerd in 1989 aan de theaterschool en sindsdien vormgever van installaties, boeken en dansfilms. Via ’t oosten, midden en westen van het land, inmiddels, al meer dan 15 jaar geleden, aangespoeld op Texel. Dit ‘afgelegen’ eiland, zoals overkanters dat ervaren, heeft letterlijk gezorgd voor een sterke focus op een geliefd onderwerp: contemplatie ofwel het verlangen naar zelfkennis. Daarbij waak ik voor navelstaarderij of esoterisch ‘gezweef’.

Mijn brandende vraag luidt: hoe kan het dat we als mens in intellectueel en moralistisch opzicht wel ‘ontwikkelt’ zijn maar wat betreft ‘zelfkennis’ niet veel meer lijken te weten over de werking van gedachten en gevoelens dan duizenden jaren geleden.

‘Ken uzelve’ zeiden de oude Grieken. Wel… kennen wij -eeuwen later – ons ‘zelf’ beter, stukken beter dan ‘zij’ toen? Ik vrees van niet. Sterker nog, in deze 21ste eeuw is het streven naar [uiterlijke] perfectie groter dan ooit en lijken we de innerlijke waardes als geduld, vertrouwen, respect en contemplatie te verwaarlozen. Dat laatste begrip ‘contemplatie’ zou ik graag een nieuwe jas geven, dat is mijn zoektocht.

Contemplatie. ‘Wat hebbie eran’? Daar kunnen we lang en breed over praten. Liever maak ik installaties en schrijf ik ‘moedboeken’ waarin ik deze zoektocht vormgeef.

Een speurtocht dus, om ’n oude, waardevolle kracht als introvertie een ‘gezicht’ te geven middels schapenwol, woorden en dans. Dat laatste is te zien op een aparte site: www.erickavoortman.nl

Maart jl. kwam mijn nieuwe moedboek uit getiteld “het nieuwe temmen van de feeks’.
30 verluchtigde portretten van de menselijke geest. Zie blog. Te koop in TheaterBookShop en Xantippe in Amsterdam en boekhandel Het Open Boek, Den Burg- Texel.
6 mei opent mijn expo omtrent ‘contemplatie’ in Middelstum in Groningen en een maand later is mijn nieuwste installatie ‘the Embrace’ te zien tijdens Klifhanger in Den Hoorn -Texel.

Misschien ontmoeten wij elkaar, of ontmoet u mijn werk. Tot dan!
zie ook linkedin