Quote from Katja:

“I love your artwork. The small worlds, you create, touch me always deeply. Even a small universe in a barn. Jump out of your live into a strange and questioning paradise…
C‘est ça…”

een verslag van collega kunstenaar Willem Broens:

De Hoedster: een poëtische lofzang op onze deugden

Maak een reis naar installatie ‘de Hoedster’ en maak tegelijk een reis in je hoofd; het wordt, als je het getijdenboekje erbij pakt, een prachtig poëtisch zinnenspel. Je ontmoet, in het theater van Ericka Voortman, jonkvrouwen, gravinnen, freules en nog veel meer adellijkheden {Let op freule Vonkirren ende Kwaecken Totdetierelanteyne}.

De deugden (o.a. liefde, moed, openheid, wijsheid, bevlogenheid) zijn veranderd in personages van HOOG AANZIEN. In prachtige verbeeldingen van wol en berkentakken gaat hier een adellijke familie een gesprek met u aan; als u dat toelaat.

U zult deelgenoot worden van bijzondere transformaties. U ziet (ik citeer uit ‘de Hoedster’) “oeroud gedachtegoed”; u ziet “de glazenwasser van de beslagen blik”; een “verkeersagent bij opstoppingen en blokkades”; een “oppasser van apenstreken en krokodillentranen”; een “fantastische gastvrouw van ongenode gevoelens”; een “stoffeerder van scherpe kantjes”, een “oprichtster van de firma ‘Hoed u voor klakkeloze aannames’; een “trouwe gids langs pieken en dalen”; een “opslagruimte voor eeuwig dansend optimisme”; een “fort vol overgave”, een “chroniqueur van unieke ervaringen”; een “duikster naar peilloze diepten”; een “biechtstoel van grote schaamte” en een “amazone van de heethoofdigheid’.

Heel zacht op de achtergrond, maar goed te horen, prachtig geluid gecomponeerd door Severin Candel.

Ga(at) het zien.

Ga(at) het ervaren. Dat vooral!!

Deze briljante lofzang op de metamorfose en verwondering.

Den Burg, 6 juni 2019

foto’s: cover en pagina’s uit nieuw getijdenboekje ‘de Hoedster’,
52 pagina’s verluchtigd met 23 tekeningen
formaat A6
4,95 euro
verkrijgbaar bij de expositie of online via www.getijdenboeken.nl